Till Sveriges Riksdag och Regering

Bli medlem

Vi som undertecknar detta upprop kräver att Sveriges Riksdag och Regering sätter ett slutdatum för tobaksbruket i Sverige. Länder som Norge, Finland och Nya Zeeland har redan gjort det. Attityderna till tobaksbruket har radikalt förändrats i Sverige under de senaste 40 åren.

I dag är det självklart med tobaksfria miljöer när det gäller arbetsplatser, samfärdsmedel och restauranger. Trots det dör 18 svenskar varje dag till följd av tobaksbruk. Rökare dör 10 år tidigare i snitt än icke rökare. 9 av 10 börjar röka innan de fyllt 18 år, trots åldersgränsen för tobaksköp.

Vårt upprop har som mål att få Sveriges Riksdag att fatta beslut om ett slutdatum för tobaksbruket och därför behövs ditt namn för att visa att ett sådant beslut skulle ha ett stort folkligt stöd.

Vi behöver ditt namn i denna namninsamling!